Hướng dẫn mua hàng

Chúng tôi xin hướng dẫn mua hàng cho các quý khách tại website : https://karaoke-provietnam.vn.

Bước 1 :  Vào website Karaoke-Provietnam tìm sản phẩm bạn mong muốn.

hướng dẫn thanh toán

Bước 2 : Cho vào giỏ hàng

 

 

 

chọn sản phẩm thanh toán

Bước 3 : Nếu tiếp tục mua hàng thì các bạn làm lại như bước 1 và 2.

Bước 4 :  Thanh toán ngay | Mua hàng ngay

 

thanh toán

Bước 5 : Đăng nhập/ hoặc đăng nhập thông tin cần thiết cho việc liên hệ và giao hàng.

 

đăng nhập thanh toán

Khai Báo thông tin khách hàng.

nhập thông tin thanh toán của khách hàng

Bước 6: Chọn hình thức thanh toán | Chính sách thanh toán

 

chọn hình thức thanh toán

Bước 7 : Đặt Hàng.

đặt hàng

Bước 8: Đợi phản hồi từ Karaoke-provietnam.

  mua hàng online tại karaoke-provietnam | muahàngnhanh |  mua hàng online | Hướng dẫn mua hàng | karaoke-Provietnam